W sprawie:
pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Pana Michała Żymierskiego pseudonim "Rola"

Data uchwały:
2015-03-23

Numer uchwały:
VIII.30.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy