W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2015-03-23

Numer uchwały:
VIII.31.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego