W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Łęczycy zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.

Data uchwały:
2015-03-23

Numer uchwały:
VIII.33.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia