W sprawie:
przystąpienia wspólnie z Gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka"

Data uchwały:
2015-04-20

Numer uchwały:
IX.37.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia