W sprawie:
zmiany uchwały nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka"Data uchwały:
2015-05-29

Numer uchwały:
X.44.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia