W sprawie:
ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy

Data uchwały:
2015-05-29

Numer uchwały:
X.47.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet należnych radnym od dnia 29.05.2015 r. i podlega ogłoszeniu