W sprawie:
szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w kt


Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.53.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy i w miejscach publicznych na terenie miasta oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego