W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infrastruktury kolejowej, stanowiących linię kolejową Krośniewicką Ko

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.55.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia