W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzen

Data uchwały:
2018-05-24

Numer uchwały:
120.79.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-05-24