W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
XV.76.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu