W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.89.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia