W sprawie:
nawiązania przez Gminę Miasto Łęczyca współpracy partnerskiej z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.91.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia