W sprawie:
ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.94.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia