W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.95.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia