W sprawie:
wyboru ławników

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XVII.96.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz w miejscach publicznych