W sprawie:
rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej "Łęczycanka" kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalania kierunków d

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.112.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia