W sprawie:
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XXI.115.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego