Data posiedzenia:
2016-03-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 673/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: