Data posiedzenia:
2016-05-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1 Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Apelu Rady Miejskiej w Łęczycy do Krzysztofa Lipińskiego Burmistrza Miasta Łęczyca o rezygnację z pełnionej funkcji.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: