W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018

Data uchwały:
2018-04-17

Numer uchwały:
LXIV.410.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu