W sprawie:
w sprawie ogloszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie reazliacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania proble

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
120.69.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-04-27