Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Miasta Łęczyca w 2023 r.

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
29.12.2023R.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać na formularzu „OFERTA WYKONAWCY” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Oferty można składać do:
2022-12-16 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2022-12-16 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
CENA 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące