W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r.

Data uchwały:
2022-08-09

Numer uchwały:
LXVIII.399.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.