Data posiedzenia:
2020-05-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału i filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w jej nabyciu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w ich nabyciu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.- projekt 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.- projekt 2.
10. Zamknięcie sesji.


Uwagi: