W sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/126/2019 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019-2023

Data uchwały:
2020-02-13

Numer uchwały:
XXVI.157.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego