Środowiskowy Dom Samopomocy – Marek Szczepaniak – Dyrektor 24.04.2019r.