W sprawie:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
120.54.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-28