Wydział Budżetu i Księgowości
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
 

Nr pokoju   Telefon e-mail
27 Skarbnik 24 721-03-05 skarbnik@leczyca.info.pl
23 Z-ca Skarbnika 24 721-03-10 kpiskorska@leczyca.info.pl
22 Finanse/Księgowość 24 721-03-09  signaczak@leczyca.info.pl
25 Podatki, opłaty lokalne

24 721-03-23

podatki@leczyca.info.pl

ezarebska@leczyca.info.pl

24 Płace/VAT/opłaty skarbowe 24 721-03-06

 szuchniewicz@leczyca.info.pl

jkruszyniak@leczyca.info.pl

25A Kasa 24 721-03-07  akraszewska@leczyca.info.pl
26 Podatki 24 721-03-08

 ajackiewicz@leczyca.info.pl

mgora@leczyca.info.pl