Straż Miejska
     Urząd Miejski w Łęczycy
     ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
     pokój 41 (piętro II)

     tel. 24 721-03-36
     email: straz@leczyca.info.pl