OK.2110.I. 7.2018

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości

została wybrana: Pani Magdalena Góra, zamieszkała Tum.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu spraw dotyczących wymiaru podatków. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę
i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                             

                                                                              Grażyna Życzkowska  

 

 

Łęczyca, 27.03.2018r.

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Sadokierska

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu