W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025

Data uchwały:
2018-03-19

Numer uchwały:
LXIII.403.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia