W sprawie:
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Łęczycy

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/397/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy oraz w miejscach publicznych na terenie miasta