W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2016-2022

Data uchwały:
2016-08-10

Numer uchwały:
XXXIII.190.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia