W sprawie:
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca.

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
120.144.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-04