W sprawie:
ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 r

Data uchwały:
2018-02-07

Numer uchwały:
120.31.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-02-07