W sprawie:
ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.390.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia