W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

Data uchwały:
2018-01-22

Numer uchwały:
120.17.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-22