Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 października 2017r.o zmianie ustawy o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2017r. poz.2286).

Od 01 stycznia 2018r. obowiązek meldunkowy można dopełnić dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji e-usłudze.


Opłaty:
brak opłaty

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie- jeśli dołączono do formularza wszystkie potrzebne dokumenty.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl należy wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym.Kolejny krok to wybranie opcji zameldowania i przygotowania odpowiednich dokumentów, m in. skan dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,potwierdzającego pobyt w lokalu.
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego)- zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.
Jeśli dołączono wszystkie wymagane dokumenty - urzędnik dokona zameldowania od razu po otrzymaniu zgłoszenia.W przypadku dołączenia do formularza odwzorowanych cyfrowo dokumentów - urzędnik może poprosić o ich oryginały i zameldować dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.
Jeżeli zameldowanie jest na pobyt stały, zaświadczenie o zameldowaniu urząd wyda bezpłatnie, bez konieczności wnioskowania.


Dokumenty