OK.2110.XI. 7.2017

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości

została wybrana: Pani Justyna Gałązka, zamieszkała Lubień.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu spraw dotyczących wymiaru podatków. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                   Grażyna Życzkowska