W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2016 r.

Data uchwały:
2016-08-10

Numer uchwały:
XXXIII/183/2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu