Data posiedzenia:
2016-09-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok - projekt I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok - projekt II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok - projekt III.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy".
6. Zamkniecie sesji.


Uwagi: