W sprawie:
wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 - 2022

Data uchwały:
2016-10-18

Numer uchwały:
XXXVII.214.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia