Data posiedzenia:
2016-10-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Łęczycy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 485.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/47/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I (zwiększenie dotacji dla Przedszkola Sióstr Urszulanek).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt 1 (zawory - nawodnienie stadionu).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt A. (zbiór dotacji, zmiana nazwy zadania)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt B. (uporządkowanie ul. Staromiejskiej)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt C. (wydatki. budżetu promocji)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt D. (gadżety promocyjne)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt E. (PT Stadion Miejski)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 - 2022. (WPF z dnia 10.10.2016).
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zamkniecie sesji.


Uwagi: