W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022

Data uchwały:
2016-11-21

Numer uchwały:
XXXVIII.222.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia