W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII.363.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia