W sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla samochodów na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII.364.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia