W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII.368.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu