W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 - 2023

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII/369/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia