W sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/103/15 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i w

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
LVIII/370/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego