OK.2110.X.7.2017

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru na stanowisko:

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  

została wybrana: Pani Małgorzata Pietrzak

zamieszkała: Łęczyca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu  o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu spraw związanych z planowaniem przestrzennym. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

        Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                       Maria Gruszczelak

 

Łęczyca, 05.12.2017r.

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak